واکسن کرونا؛ مدرنا در آمریکا و اروپا درخواست مجوز اضطراری کرد

شرکت داروسازی مُدرنا در آمریکا و اروپا درخواست صدور مجوز اضطراری برای استفاده وسیع از واکسن کرونایش را کرده است. نهادهای مرجع نتایج آزمایش انسانی واکسن کرونای این شرکت آمریکایی … Read More