سه فضانورد چینی به ایستگاه فضایی این کشور اعزام می شوند

چین درحال اعزام سه فضانورد به ایستگاه فضایی جدید این کشور در مدار زمین است. این طولانی ترین ماموریت فضایی چین با حضور خدمه خواهد بود. چین آخرین بار نزدیک به پنج سال پیش انسانی را راهی ماموریتی فضایی کرده بود.
BBC ‮فارسی – دانش و فن

Leave a Reply