کرکس مصری برای اولین بار پس از ۱۵۰ سال در بریتانیا مشاهده شد

یک کرکس مصری برای اولین بار در بیش از ۱۵۰ سال گذشته در بریتانیا مشاهده شده است. به گفته کارشناسان، اگر مشاهده “باورنکردنی نادر” این یک پرنده وحشی تائید شود، این اولین مشاهده کرکس مصری از سال ۱۸۶۸ میلادی به این سو در خاک بریتانیا خواهد بود.
BBC ‮فارسی – دانش و فن

Leave a Reply