Privacy Policy

 

PLEASE READ AND UNDERSTAND THIS

 

My website uses Google Analytics and Google ads, So be aware that those services collect your information to serve you ads by finding your location and information. If you DO NOT like it, PLEASE leave my website now.

I don’t  collect or sell any information

 

Nettstedet mitt bruker Google Analytics og Google-annonser, så vær oppmerksom på at disse tjenestene samler inn informasjonen din for å vise deg annonser ved å finne din plassering og informasjon.

Hvis du IKKE liker det, VENNLIGST forlat nettstedet mitt nå.

Jeg samler ikke inn eller selger informasjon

READ MORE AT https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Powered by WP Robot